บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส โพรไวเดอร์ มีโอกาสเข้าร่วมนำเสนอผลงาน Software Expo Asia 2014

          บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส โพรไวเดอร์ มีโอกาสเข้าร่วมนำเสนอผลงาน ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ ภายในงาน Software Expo Asia 2014 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาตศูนย์สิริกิติย์ ระหว่างวันที่  28 – 30 AUG 2014
 
 


ป้ายกำกับ : Microsoft license