กล่าวแนะนำบริษัท
  Professional Service Provider ดำเนินธุรกิจทางด้าน IT โดยการนำเสนอ Solution แบบครบวงจร เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของธุรกิจของลูกค้า
  เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบุคลากรและธุรกิจ จะเติบโตไปพร้อม กัน เราชื่นชมในความกล้าหาญ สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากร และให้ความสำคัญกับคุณค่าความแตกต่างในความสามารถของแต่ละบุคคล เพื่อความสำเร็จในอนาคต

 

 
Systems Engineer
  หน้าความรับผิดชอบ/Responsibility
 
ออกแบบ ติดตั้ง บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์
 
แก้ปัญหาทางด้านเทคนิค
 
ศึกษา ทดสอบสินค้า hardware/software
 
ดำเนินงานและประสานงานในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
     
  คุณสมบัติของผู้สมัคร/Qualification
  ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  อายุไม่เกิน 29 ปี
  มีความสามารถและทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
  มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์ และติดตั้ง
  สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานปกติได้
  มีความกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลา ชอบการศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆเรียนรู้สิ่งใหม่ได้เร็ว
  มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
หมายเหตุ มีพื้นฐานความรู้หรือประสบการณ์ด้านเทคนิคเกี่ยวกับ Network จะพิจารณาเป็นพิเศษ
     
Account Executive
  หน้าความรับผิดชอบ/Responsibility
  ติดต่อลูกค้า
  เสนอสินค้า/บริการ ของทางบริษัท
  ประสานงานระหว่างลูกค้ากับทีมติดตั้ง
  ติดตามการดำเนินโครงการ
     
 

คุณสมบัติของผู้สมัคร/Qualification

  ปริญญาตรี
  มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
  สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้
  มีความสนใจในเทคโนโลยี

หมายเหตุ หากมีประสบการณ์ทางด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

     

 ขั้นตอนการสมัคร

เตรียม เอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้พร้อม แล้วส่งมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้
" ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (สมัครงาน) "

 

ผู้ที่สะดวกที่จะมาสมัครด้วยตนเอง สามารถติดต่อได้ที่
" ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล "
ในช่วงเวลาวันจันทร์ถึงศุกร์ 08.30 น. - 15.00 น.

 

ผู้สมัครที่มีความประสงค์ที่จะยื่นใบสมัครทางอินเตอร์เน็ต
สามารถ download ใบสมัครและส่งเอกสารใบสมัครได้ทาง e-mail: info@profesional.co.th

 

 

 
 

คุณสามารถ Download ใบสมัคร แล้วส่งไปรษณีย์มาตามที่อยู่บริษัท หรืออีเมลมาที info@professional.co.th
Download ใบสมัคร Word Download ใบสมัคร Acrobat
 
 
Copyrights 2006 Professional Service Provider Co., Ltd.
   
1000/38 อาคาร พี.บี. ทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
Tel: 66 (0) 2 713 4414  Fax: 66 (0) 2 713 4415
E-mail: info@professional.co.th