Software Development

Software Development
 
Service
 
          ให้บริการ ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ ครอบคลุมกระบวนการตามมาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์ ISO/IEC 29110 โดยเริ่มตั้งแต่การให้คำปรึกษาในการวางระบบ, การรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการระบบ, การออกแบบระบบ, การพัฒนาระบ, การทดสอบระบบ, การอบรมและติดตั้งระบบ รวมถึงบริการบำรุงรักษาระบบภายหลังการส่งมอบซอฟต์แวร์

Platform ในการให้พัฒนาซอฟต์แวร์:
  • Web Application / Windows Application / Mobile Application
  • Microsoft Visual Studio.NET
  • Microsoft SQL Server
  • Microsoft Windows Mobile
  • Android
Business Intelligence
  • Microsoft Visual Studio.NET
  • Microsoft SQL Server Analysis Service
  • Microsoft SQL Server Integration Service
 
Solution
 
          บริษัทฯ มีโซลูชั่นสำหรับความต้องการทางธุรกิจในด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยทีมงานของบริษัทฯ และได้รับการใช้บริการจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

MMS
Network
งานบริการด้านระบบ Network Infrastructure Team's Service
SMS
Outsource
งานบริการด้าน Outsource บุคคลากร Outsourcing Services
EDS
Software
งานบริการพัฒนาซอฟต์แวร์ Software Development Service & Solution Descriptoin
KMS
Network
งานบริการด้านระบบ Network Infrastructure Team's Service