Outsourcing Service

Outsourcing Services

          Outsourcingเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยองค์กรของท่านในการบริหารจัดการทางด้านระบบ IT ทั้งในด้านงบประมาณ ความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมทีมงานที่ให้บริการด้าน IT ในองค์กร และช่วยลดภาระของท่านในการบริหารจัดการด้าน IT บริษัทโปรเฟสชั่นแนลเซอร์วิสโปรไวเดอร์ (PSP) ให้บริการด้าน outsourcing โดยทีมงานที่มีความรู้และประสพการณ์ในการให้บริการมามากกว่า10 ปี บริการด้าน Outsource ของ PSP ประกอบด้วยบริการต่างๆดังนี้

Systems Administration Services

          เป็นบริการในการดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์โดยเน้นที่ระบบ Server และ อุปกรณ์ Network ต่างๆ ทั้งในลักษณะ onsite  และ remote ขอบเขตงานจะรวมถึงการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในส่วนของ hardware และ software, งาน operation ต่างๆ เช่น การตรวจสอบสถานะต่างๆของ server และ network เพื่อให้มั่นใจว่าระบบยังสามารถทำงานได้อย่างเป็นปรกติ และช่วยป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบได้, การทำ preventive maintenance, การให้คำแนะนำกับลูกค้าในการปรับปรุงระบบเพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพคุ้มค่ากับการลงทุนและสามารถตอบสนองและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจขององค์กร

Desktop Support Services

          เป็นบริการในการดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์โดยเน้นที่ เครื่อง PC, Notebook, และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆที่สำนักงานของลูกค้า การบริการจะครอบคลุมทั้งส่วนของ hardware, OS, desktop applications ต่างๆ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งานคอมพิวเตอร์, การทำ preventive maintenance, การให้คำแนะนำในการใช้งานกับ user เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกวิธีและเกิดปัญหาน้อยที่สุด ซึ่งจะช่วยเพิ่ม productivity ให้กับพนักงาน

Application Development Outsourcing

          PSP ให้บริการในการจัดหาและคัดเลือกบุคลากรสำหรับงาน Application Development ในระดับต่างๆ สำหรับองค์กรที่มีข้อจำกัดในการเพิ่มหรือลดพนักงาน เช่น
  • Application Developer(ASP.Net, C#, VB, PHP, C++ , Angular , JAVA , Android , iOS , และอื่นๆ)
  • Software Tester
  • Application Support
  • System Analyst
  • Project Manager